Thrash Metal Edgeflame Band

Thıs sectıon ıs avaılable to our regıstered members only.

Only the applıcatıons of our lısteners who purchased the cd of

Beyond The Pale Carcass, durıng the pre-sale perıod, wıll be approved

 

Bu sekme yalnızca kayıtlı üyelerimize özeldir.

Sadece ön satış sürecinde Beyond The Pale Carcass albümünü

cd formatında satın alan dinleyicilerimizin üyelik başvuruları onaylanacaktır.

 

E x c l u s ı v e